Isen forhindrer frost

Sjøl om klimaet har forandret seg  er frosten også nå en trussel for potetdyrkerne i strøk der  fjellmandel dyrkes.  Hver sommer. Nesten uten unntak blir det noen frostsnetter. Spesielt i første halvdel av august er det så godt som sikkert at det kommer ei eller flere frostnetter.

Her på garden som mange andre har da vatningsanlegg som dekker hele åkeren under ett. (Mange småspredere i stedet for ei vatningsvogn som bare dekker en del). Når temperaturen når nullpunktet setter vi i gang vatning og det legger seg is på potetplantene. Inne i isen holder temperaturen seg på nullpunktet eller litt over.  Og vi kan dermed redde potetplantene for frost faktisk ned til – 5-6 grader Celsius. Dette kommer av at når noe fryser blir det frigjort energi. Her i form av varme og noe av varmen slår inn i potetplanta. Men vanninga må skje hele tiden mens det er kuldegrader. Overvåkinga og arbeidet krever betydelig innsats. Men det er verdt det om mandelpotetene reddes!